Chuyên mục: Mã số thẻ

ST-1039

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-1039 Chỉ số răng: CẦU RĂNG 25-27 Tổng : 3 Họ tên: NGUYỄN THỊ TRƯỜNG Lab: SỨ THƯỜNG Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 06/06/2027
Read more

ST-1041

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-1041 Chỉ số răng: CẦU RĂNG 25-28. R28 (Không Phủ Sứ) Tổng : 3 Họ tên: PHẠM NGỌC OANH Lab: TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 27/04/2027
Read more

ST-1041

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-1041 Chỉ số răng: CẦU RĂNG R35-37,R45-47 Tổng : 6 Họ tên: CHÂU MINH TIẾN Lab: Sứ kim loại Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 7/04/2027
Read more

ST-1029

Vị trí: HẢI DƯƠNG Mã số thẻ: ST-1029 Chỉ số răng: CẦU RĂNG 34-35-36-37-38;44-45-46-47-48 Tổng : 10 Họ tên: ĐỒNG VĂN CƯỜNG Lab: SỨ TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 29/03/2027
Read more

ST-1040

Vị trí: Hà Nội Mã số thẻ: ST-1040 Chỉ số răng: Cầu R14-15-16-17-18, Cầu R33-34-35-36, Cầu R43-44-45-46 Tổng : 13 Họ tên: LÊ THỊ LÉO Lab: SỨ TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn:  05/03/2027
Read more

ST-2000

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-2000 Chỉ số răng: R35,R42,R15,R36,R43,R16,R33,R37,R44,R34,R41,R45,R14 Tổng : 13 Họ tên: NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG Lab: SỨ TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 03/2/2027
Read more

ST-1010

Vị trí: HẢI DƯƠNG Mã số thẻ: ST-1010 Chỉ số răng: R :11,21,25,26,27,35,36,37,15,45,46,47 Tổng : 12 Họ tên: HỒ THỊ ĐÁP Lab: SỨ TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 20/1/2027
Read more