Tháng: Tháng Tư 2024

ST-1041

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-1041 Chỉ số răng: CẦU RĂNG 25-28. R28 (Không Phủ Sứ) Tổng : 3 Họ tên: PHẠM NGỌC OANH Lab: TITAN Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 27/04/2027
Read more

ST-1041

Vị trí: HÀ NỘI Mã số thẻ: ST-1041 Chỉ số răng: CẦU RĂNG R35-37,R45-47 Tổng : 6 Họ tên: CHÂU MINH TIẾN Lab: Sứ kim loại Nha khoa: Dr.Care Ngày hết hạn: 7/04/2027
Read more